Bejelentés


VILÁG 333pista


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.Hírek
IGAZSÁG

AZ IGAZSÁGTOL CSAK AZOK FÉLNEK AKIK MEGBÉKÉLTEK A HAZUGSÁGAL.

tovább >>Linkek


Jövevény Egyszer egy ember sétált a mezön s felnézet az égre s elővette a pálcáját s megkérdezte az égieket merre menjen az útja tovább s nézte a pálcáját hogy választ kaphat e s a pálcán keresztül igenel feleltek s ekkor elkezdte sorolni a az éktájakat s amelyikre igen volt a válasz ara indult tovább . Egy faluba ért és itt betegeket talált kik nem tudták mi okozza a bajt. Jövevény felnézet az égre s megkérgezte megtudhatja e mi a baj a faluban. S válasz igen volt. S a jövevény elkezdte sorolni a lehetőségeket. Rontás van a falun? A válasz nem. A betegség egy másik faluból jött? A válasz nem. A betegség oka az ételben van? A válasz nem. A betegség oka a vízben van? A válasz igen. A jövevény már tudta hol keresse a baj okát s így fojtatta a kérdéseket. A fertőzőt visz az összes kútban van jelen? A válasz nem. A jövevény így szolt Megkérem az égieket segítsenek megtalálni a fertőzőt kutat s a falu térképére tette az egyik kezét s a másikban meg a pálcát. s így szolt. Segítetek megtalálni a kutat? A válasz igen. A jövevény a térképpen lévő kutak felet elhúzta kezét s közben a pálcája rezdülését figyelte. Hamarosan megmozdult a pálca. S a hely ahol megmozdult három kút is volt. E kort a jövevény az ujját a kutak fölé vitte s egyenként kérdezet rá. Ez a kút az ? A válasz nem. Majd egy másikra mutatva. Az a kút az? A válasz igen. A jövevény megköszönte az égiek segítségét. A jövevény elment a kúthoz s fölétette a kezét s így szolt. Megkérem a az égieket segítsenek meglelni a választ. A kút mérgezet? A válasz igen. Ember művelte ezt a kúttal ? A válasz nem. Állat pusztult bele? Válasz igen. A jövevény megmondta a falusiaknak mi a baj s a falusiak meg köszönték. A jövevény felnézet az égre s így szolt. Tehetek valamit ezért a faluért? A válasz igen. S a jövevény elkezdte sorolni a lehetőségeket s a gyógyításnál megmozdult a pálca. Egyszerre gyógyítsak vagy egyenként ? A válasz egyszerre. A jövevény a falu térképén megkereste az égiek útmutatásával hogy hol legyen a gyógyítás . A jövevény megkérte a falusiakat aki gyógyulni akar menjen a falu széli mezőre egy közös imádságra. A falusiak egy része el is ment azok akik szükségét érezték. A jövevény kiment a falu mezejére s látta az embereket s odament hozzájuk s így szolt. Meg kérem mindazokat kik gyógyulni akarnak imádkozzanak azok gyógyulásáért akik itt vannak imádkozzanak végül saját gyógyulásukért. S a jövevény felnézet s így szolt. Megkérem az égieket segítség a gyógyulásukban az embereket olymódon ahogy azt szükségesnek lágyátok. S ekkor az emberekben lévő ön gyógyító folyamatok felerősödtek s egy szeretet teljes környezetben ahol a másik is azért imádkozik hogy mindenki más is meg gyógyuljon ekkor a falusi emberek befogadokáváltak az égiek segítségére s így a gyógyulás csodája elindult emberekben. Az emberekben csupán két gondolat volt a szeretet és a gyógyulási vágy s az égiek ennyi feléjük nyitott szívű ember láttán örömmel segítetek az emberek gyógyulásában. A jövevény megkérdezte ez égieket tehet e még valamit a falusiakért. A válasz nem. A jövevény megköszönte a falusiak vendég látását el köszönt és tovább ment az utján. Több órás gyaloglás után a jövevény észrevett egy lezuhant ufót odament s egy sérült lényt látott a roncs mellet. A jövevény felnézet s így szolt. Megkérdezem tőletek égiek segíthetek ezen a lényen vagy inkább adjam hogy a saját fajtársai segítsenek rajta. A válasz segíthet rajta te is. A jövevény fölétette a kezét s így szolt. Megkérem a égieket segítsék e lény gyógyulását s oly gyógyító energiákat kapjon amilyen a lény fajának megfelel a gyógyulása érdekében. S jövevény egy különös rezgés jelenlétét érezte ahogy a lényt gyógyításra sarkalja. A lény magáhoztért de még gyenge volt s látta a hajója ősztört A lény kezdet feszültleni. A jövevény így szolt. Ne izgulj megoldjuk. A jövevény becsukta szemét és így szolt. Megkérem az égieket lépjenek kapcsolatba az egyik telepatikus fajjal és kérjétek meg őket küldjenek segítséget vagy értestiség ennek a bajba jutott lénynek a faját hogy jöjjenek a társukért. A jövevény nem értette a lényt de a pálcáján keresztül elkezdte megismerni. A jövevény a kezét a lény fölé tette és kérdezte s pálca válaszolt .te fiú vagy? Válasz nem. Te öreg hölgynek számítasz a fajodnál ? Válasz Igen. Megkérdezhetem hány éves vagy? Válasz igen. A jövevény megkérdezte a számolást tízesével kezdjem? Válasz nem. A számolást százasával kezdjem? A válsz igen. A jövevény elkezdet számolni 100, 200, 300............3500-nál megmozdult a pálca. A jövevény így szolt Vagyis te egy 3500 éves nő vagy akinek totálkároslet a járgánya hát ilyesmi nálunk is előfordul remélem van biztosításod mert ha nem az nagyszívás lene elvégre is nem egy talicskát törtél össze. Ekkor egy fény gömb jelent meg a roncs mellet s fénygömb alakot váltott fizikális űrhajóvá. A hajóból kiszálltak és elvitték a sérült társukat s a roncsot az egyikük odalépet jövevényhez s bólintót a jövevény is bólintót s eztán minden lény vissza szállt az űrhajó ismét fénygömbé vált s épp úgy tűnttel mint ahogy megjelent. Majd a jövevény fojtatta utját. Ahogy mendegélt hatalmas katonai helikopterek és titkosszolgálati járművek jöttek vele szemben az úton a mikor odaértek jövevényhez megkérdezték a titkos ügynökök látott e ere valami furcsát. A jövevény így szolt. Tudják ép ere sétáltam s láttam egy öreg asszonyt egy felborult talicskával én felsegítetem a földről majd belekiáltottam a végtelen pusztaságba segítségért mázlink volt mer jött egy szekér amire feldobtuk talicskát meg az öregasszonyt és ezzel már el is indultak valahova a pusztaságba, csupán ennyi történt. A titkos ügynök megnézte a hazugságvizsgálóját és igazolta a jövevényt. Majd a titkos ügynökök tovább mentek , s jövevény is tovább ment az utján. Az utján találkozott egy régész csapattal akik igencsak maguk alatt voltak. Jövevény odament hozzájuk s megkérdezte mi a baj. A régész így felelt. Három napig lehet még ezen a területen lenünk de nem találtunk semmit. A jövevény így válaszolt. Tudtok vizereket és hartmanhálot keresni? Az egyik megszólalt. Igen én tudok. Jövevény így szolt Nagyszerű tedd ugyanazt mintha vízeret keresnél csak azzal a külömbségel hogy most falakat keresel , fogdmeg a pácát és szépen mész előre és mondogasd falat keresek falat keresek. A régész elindult a pálcával és egy helyen a pálca kitért. jövevény mondta . Jó nagy szerű és most kérdezzélrá milyen mélyen van a fal és így tovább így kel kincseket kimérni .A pálcáddal rátuc kérdezni mikor építették ás hogy kié volt egy óra alatt több információhoz juthac mint más egész életét régészkedésel foglalkozó ember fogdmeg a történelem könyvet és kérdezrá oldalanként hogy ez a történelmi esemény tényleg így volt igen vagy nem fogsz egy térképet és kimérheted rajta minden titkát nincs titok isten ellőt bármilyen betegségre kilehet keresni a gyógyszerét és a gyógymódját egyszerű pálcával bármilyen teknologia az univerzumban le lehet kérni ha ideje itt van A teknologiákat igen nem válaszokkal is lekérhető csak megkel szokni a logikáját. Pl. mágnesek tulajdonságai vonzó, igen vagy nem. Minden galaxiszis információit meglehet tudni percek alatt tudni kel kérdezni. A világ telis tele van lehetőségekkel és tudással csupán megkel tanulnunk benne élni szeretettel és tisztelettel más fajok és más kultúrák iránt és tisztelni a szabad akaratot melyet a teremtőtől kapott a világ. A jövevény elköszönt régészektől akik mér javában méricskélik a pálcákkal a helyet melyen egymás után fedeznek fel épületeket. A jövevény fojtatja utját a nagy világban. S találkozik egy jóssal aki az út mellet szomorkodik s megszólítja. A jövevény így szol te mért szomorkoc? Az útszélén szomorkodó ember így szol. Jós vagyok s elveszet a kártyáim s nem találom. A jövevény elmosolyodik. S így szol. A jóssáshoz nem kel fizikális kártya mert minden esemény egy magasabb szintről épül le. Rakd ki a kártyát egy magasabb síkon és kérd a föntieket hogy segítsenek a válaszadásban s a válasz értelmezésében majd kezd el. Mutass rá a embere akinek jósolsz hogy a föntieknek egyértelmű legyen s csukd be a szemet s képzeletbe rakd ki magadeléé a kártyákat a kérdések megválaszolása érdekében. S miután magad elüt lác négy lapot előveszed a pálcát ás szépen megkérded a föntieket mi van a kártyákon szépen sorba. Miután a pálcát előveted megkérded az első kártya kis árkánumok közöl való ha igen akkor szépen magadban elkezded sorolni s amelyiknél kileng a pálca ez a kártya van ott s így mész tovább a többi három kártya lap típusának kikeresésében s ha következő kártya nincs a kis árkánumok közt akkor rákérdezel így .A kardok lapjai közt van ha válasz nem akkor mész tovább a kelyhek lapjai közt van ha válasz nem mész tovább Az érmék lapjai közt van ha a válasz igen akkor elkezded sorolni az érmék lapjait s ahol kileng az a kártya van ott s mikor márt mind a négy kártyát ismered akkor tuc válaszolni a kérdésekre vagy meg is kérdezheted a föntiek álláspontját . vagyis kártyáknélkől is tuc jósolni bár ismerned kel a kártyákat hisz anélkül nem tudnád értelmezni. A jövevény elővette a pálcáját ás így szolt Magszerezném kérni a fentieket segítsenek megtalálni az elveszet kártyákat. S a jövevény megkérdezte egy méterenként mérjek a válasz nem tízméterenként mérjek a válasz igen. S jövevény elkezdet számolni 10m 20m 30m s a pálca megmozdult s a jövevény fojtatta 31m 32m 33m s a pálca jobban kimozdult. S jövevény így szolt Na te jós ne szomorkodj a kártyáid itt van a közelbe gyere keressük meg. Mikor megtalálták a kártyákat a jós megköszönte. A jövevény így szolt. Mért csupán nekem köszönöd meg hát nem emlékszel hogy a fentiek segítségét kértem a kereséshez nekikjár a köszönet java én csupán együttkerestem velük. Mert ha csupán én kerestem volna lehet hogy jövő karácsokra se találtam volna meg . tudod jós az ember sikkmindenre képes de ha a fentiekkel egyűt ténykedik a világ segítésében akkor csodákat tud tenni . Bár az embernek van isteni oldala is de csak az atyával harmóniában tud teljes leni. Az embert párkapcsolatban harmóniát talál de isten nel egységben teljességet nyer. Az ember képes jósolni gyógyítani s komonikálni a nagyvilággal s megannyi csodás fajjal de ami az ember a legbüszkébb az istentől kapott szabad akaratra mer maga ismerheti meg a világot s így a felfedezés öröme is az övé lesz ép úgy amikor a kisbaba először kétlábra tud állni. A jövevény elköszönt a jóstól s fojtatta utját. Hamarosan egy faluhoz ért s ott látott egy házat ahol emberek gyülekeztek a jövevény odament. Az emberek tíz ember vitatkozását figyelték akik eltérő válásúak voltak, keresztény, zsidó, muzulmán, Jehova követő, iszlám, Buddhista, ufohivő, görög istenségekben hivő, az egyiptomi istenségekben hivő, a tudomány oltárában hivő. S e tíz ember arról vitázott kinek a vallása az igazi. A jövevény odament közéjük s így szolt a tér közepére mutatva. Ott ál egy angyal akinek a kezében tart valamit az az ember aki megmondja mi az, az ő vallása ál közelebb az igazsághoz. Ere a tíz ember felháborodod hogy ki halott ilyen butaságot. S a jövevény így szolt. Inkább letagadjátok az angyal jelenlétét melyet éreztek mert szíveteket szeretetteljes melengető energiák járják át de mivel nem vagytok nyitottak az igazságra ezért meg se próbáljátok felfogni kérdést mert tudjátok nem tudnátok a választ csak ha istent kérdeznétek meg mi van az angyal kezébe de ti nem tudjátok megkérdezni hisz ahhoz megkellene szólítani és megkéne hallani az istent de mivel kis hitűek vagytok így meg se próbáljátok vagyis senkise szidalmazza a másikat mert egy csónakban eveztek. A jövevény elővette a pálcáját és kérdezte de mielőtt elkezdte a kérdéseket egy négyéves kislány hangosan mosolyogva kiabálta Milyen szép csengője van a néninek. Majd feléje mutatott. Ere a tíz vallásos ember elhallgatott egymásra nézve majd mindenki elindult a dolgára. A jövevény rákérdezet a pálcán keresztül. Az angyalnál csengő volt? A válasz igen. Majd a jövevény meglátott egy távolláb egy agodo orvos aki szomorkodott. Odament a jövevény s így szolt. Mi a gond? Az orvos így válaszolt .Van egy betegem de nem tudok rájönni mi a baja már napok óta. A jövevény így szolt ha gondolja segítek. Majd elmentek a beteghez . A jövevény megkérte álljon a másik oldalra és kérdezzen és jegyzeteljen az orvos úgy tett. A jövevény egyik kezében a pálca s a másik keze a betegen s a kezét szépen a beteg fölött elkezdte a talpától a feje búbjáig átnézte s eközben megérte a föntieket ha a testben elváltozást látnak segítsenek megtalálni. A jövevény kezében kilenget a pálca s kort az orvoshoz szolt tessék kérdezni. Az orvos elkezdte sorolni a lehetséges okokat s a jövevény mindegyiket megkérdezte s amikor megtalálták a baj típusát akkor az orvos följegyezte s a jövevény fojtatta a beteg át vizsgálását s mire elért a beteg feje búbjáig jövevény akkor a dokinál már 141 tüneti elváltozást jegyzetelt. Az orvos a 141 tüneti elváltozásból 5 féle betegségre gyanakodott . S a jövevény rákérdezet a föntieket kérdezve ennek a beteg ember jó helyen fekszik ? A válasz nem. A jövevény odament a beteg fekvőhelyére és elkezdte kimérni a helyet s mire végzet megalapította többszörös vízér keresztezésben fekszik a jövevény kimérte a az egész szobát s talált egy helyet ami jónak mért ki. A jövevény megmondta hova tegyék át az ágyat. A jövevény megkérdezte rendbe hozhatja e az energetikai rendszerét és a csakráít. A beteg megijedt ezeket halva s mondta. Nem kérek belőle. A jövevény tiszteletbe tartotta a beteg szabad akaratét . A jövevény így szolt. Sok spirituális gyógyító tud segíteni de ahhoz neked is akarnod kel gyógyulnia. A jövevény kimérte milyen gyógytea keveréket ihatja a beteg s ennek a tea keveréket megmutatta az orvosnak aki helyeselte s így már elkezdhetett teázni és jó helyre feküdni majd jövevény segítet orvosnak megtanulnia az emberi test pálcával való szenelését de megmondta az orvosnak a pálcával való test szenelése nem pótolja a korházi kivizsgálásra való berendezéseket, ez csupán hasznos iránytő hogy hamarabb megtalálhassuk a baj okát s ha megvan ezt már lehet ellenőrizni megannyi emberi kütyövel. A jövevény odament a beteghez a így szolt. Ha gondolod amikor imádkozol kérhec isteni gyógyításokat vagy angyali gyógyításokat tudod régen az anyák Máriához is imádkoztak hogy mentse meg gyermekét ha lehetséges. Segítség van égen és földön a kérdés az elakarsz e indulni a gyógyulás utján? A jövevény megköszönte hogy ittlététet s elköszönt a orvostól is majd tovább ment s ahogy ment a mezön hirtelen egy hatalmas korong űrhajó jelent meg fölötte s leszállt belőle az a lény akin segítet és így szolt emberi hangon gyere élj közötök szívesen látunk. A jövevény elfogatta a meghívást s a lény egy hatalmas városba vitte a jövevényt rengetek faj otthona az univerzum miden zugából ott voltak s kapott tülök egy őnfenttarto intelligens lebegő kabint. Jövevény elkezdet ismerkedni a kabin mesterséges intelligenciájával. A jövevény megkérte a kabint meséljen ennek a világ történelméről hogy mimindennen mentek keresztül hogy végül ilyen társadalomjőt létre dióhéjban. Miután meghallgatta a kabinja történelmi eseményeit elkezdte megismerni a város forgatagát. Néhány óra múlva feltette saját belső ön magának. Akarok én itt élni ezekkel a lényekkel? A válasz nem. A jövevény elmosolyodott, s elment megkeresni a barátságos lényt aki ide hozta. A jövevény nem találta meg a 18 milliárd lakosú városban megkérdezet egy járókelőt majd a egy másikat s egy váratlan pillanatban egy 4 méteres nő odalépet a jövevényhez s így szolt én haza viszlek ha megmondod milyért akarsz hazameni. A jövevény így szolt. Itt nincsenek kihívások feladatok vagy valakik akiken segíthetnék még egy szem por se úgy érzem magam itt mint egy potyautas egy luxus hajon aki tudja nem oda tartozik. A 4méter magas nő megérintette jövevény vállát s jövevény ájultan eset össze. Később jövevény eszmélethez tért s a földön találta magát s felállt és mosolygott s így kiáltott Végre ismét itthon. Mostantól kezdve jövevény örömmel jár kel a nagyvilágba mert tudja sose fog unatkozni és rengeteg embernek tud segíteni és tanítani és innentől hasznosan telhetnek napjai a mindenségben. Jövevény Egyszer egy ember sétált a mezön s felnézet az égre s elővette a pálcáját s megkérdezte az égieket merre menjen az útja tovább s nézte a pálcáját hogy választ kaphat e s a pálcán keresztül igenel feleltek s ekkor elkezdte sorolni a az éktájakat s amelyikre igen volt a válasz ara indult tovább . Egy faluba ért és itt betegeket talált kik nem tudták mi okozza a bajt. Jövevény felnézet az égre s megkérgezte megtudhatja e mi a baj a faluban. S válasz igen volt. S a jövevény elkezdte sorolni a lehetőségeket. Rontás van a falun? A válasz nem. A betegség egy másik faluból jött? A válasz nem. A betegség oka az ételben van? A válasz nem. A betegség oka a vízben van? A válasz igen. A jövevény már tudta hol keresse a baj okát s így fojtatta a kérdéseket. A fertőzőt visz az összes kútban van jelen? A válasz nem. A jövevény így szolt Megkérem az égieket segítsenek megtalálni a fertőzőt kutat s a falu térképére tette az egyik kezét s a másikban meg a pálcát. s így szolt. Segítetek megtalálni a kutat? A válasz igen. A jövevény a térképpen lévő kutak felet elhúzta kezét s közben a pálcája rezdülését figyelte. Hamarosan megmozdult a pálca. S a hely ahol megmozdult három kút is volt. E kort a jövevény az ujját a kutak fölé vitte s egyenként kérdezet rá. Ez a kút az ? A válasz nem. Majd egy másikra mutatva. Az a kút az? A válasz igen. A jövevény megköszönte az égiek segítségét. A jövevény elment a kúthoz s fölétette a kezét s így szolt. Megkérem a az égieket segítsenek meglelni a választ. A kút mérgezet? A válasz igen. Ember művelte ezt a kúttal ? A válasz nem. Állat pusztult bele? Válasz igen. A jövevény megmondta a falusiaknak mi a baj s a falusiak meg köszönték. A jövevény felnézet az égre s így szolt. Tehetek valamit ezért a faluért? A válasz igen. S a jövevény elkezdte sorolni a lehetőségeket s a gyógyításnál megmozdult a pálca. Egyszerre gyógyítsak vagy egyenként ? A válasz egyszerre. A jövevény a falu térképén megkereste az égiek útmutatásával hogy hol legyen a gyógyítás . A jövevény megkérte a falusiakat aki gyógyulni akar menjen a falu széli mezőre egy közös imádságra. A falusiak egy része el is ment azok akik szükségét érezték. A jövevény kiment a falu mezejére s látta az embereket s odament hozzájuk s így szolt. Meg kérem mindazokat kik gyógyulni akarnak imádkozzanak azok gyógyulásáért akik itt vannak imádkozzanak végül saját gyógyulásukért. S a jövevény felnézet s így szolt. Megkérem az égieket segítség a gyógyulásukban az embereket olymódon ahogy azt szükségesnek lágyátok. S ekkor az emberekben lévő ön gyógyító folyamatok felerősödtek s egy szeretet teljes környezetben ahol a másik is azért imádkozik hogy mindenki más is meg gyógyuljon ekkor a falusi emberek befogadokáváltak az égiek segítségére s így a gyógyulás csodája elindult emberekben. Az emberekben csupán két gondolat volt a szeretet és a gyógyulási vágy s az égiek ennyi feléjük nyitott szívű ember láttán örömmel segítetek az emberek gyógyulásában. A jövevény megkérdezte ez égieket tehet e még valamit a falusiakért. A válasz nem. A jövevény megköszönte a falusiak vendég látását el köszönt és tovább ment az utján. Több órás gyaloglás után a jövevény észrevett egy lezuhant ufót odament s egy sérült lényt látott a roncs mellet. A jövevény felnézet s így szolt. Megkérdezem tőletek égiek segíthetek ezen a lényen vagy inkább adjam hogy a saját fajtársai segítsenek rajta. A válasz segíthet rajta te is. A jövevény fölétette a kezét s így szolt. Megkérem a égieket segítsék e lény gyógyulását s oly gyógyító energiákat kapjon amilyen a lény fajának megfelel a gyógyulása érdekében. S jövevény egy különös rezgés jelenlétét érezte ahogy a lényt gyógyításra sarkalja. A lény magáhoztért de még gyenge volt s látta a hajója ősztört A lény kezdet feszültleni. A jövevény így szolt. Ne izgulj megoldjuk. A jövevény becsukta szemét és így szolt. Megkérem az égieket lépjenek kapcsolatba az egyik telepatikus fajjal és kérjétek meg őket küldjenek segítséget vagy értestiség ennek a bajba jutott lénynek a faját hogy jöjjenek a társukért. A jövevény nem értette a lényt de a pálcáján keresztül elkezdte megismerni. A jövevény a kezét a lény fölé tette és kérdezte s pálca válaszolt .te fiú vagy? Válasz nem. Te öreg hölgynek számítasz a fajodnál ? Válasz Igen. Megkérdezhetem hány éves vagy? Válasz igen. A jövevény megkérdezte a számolást tízesével kezdjem? Válasz nem. A számolást százasával kezdjem? A válsz igen. A jövevény elkezdet számolni 100, 200, 300............3500-nál megmozdult a pálca. A jövevény így szolt Vagyis te egy 3500 éves nő vagy akinek totálkároslet a járgánya hát ilyesmi nálunk is előfordul remélem van biztosításod mert ha nem az nagyszívás lene elvégre is nem egy talicskát törtél össze. Ekkor egy fény gömb jelent meg a roncs mellet s fénygömb alakot váltott fizikális űrhajóvá. A hajóból kiszálltak és elvitték a sérült társukat s a roncsot az egyikük odalépet jövevényhez s bólintót a jövevény is bólintót s eztán minden lény vissza szállt az űrhajó ismét fénygömbé vált s épp úgy tűnttel mint ahogy megjelent. Majd a jövevény fojtatta utját. Ahogy mendegélt hatalmas katonai helikopterek és titkosszolgálati járművek jöttek vele szemben az úton a mikor odaértek jövevényhez megkérdezték a titkos ügynökök látott e ere valami furcsát. A jövevény így szolt. Tudják ép ere sétáltam s láttam egy öreg asszonyt egy felborult talicskával én felsegítetem a földről majd belekiáltottam a végtelen pusztaságba segítségért mázlink volt mer jött egy szekér amire feldobtuk talicskát meg az öregasszonyt és ezzel már el is indultak valahova a pusztaságba, csupán ennyi történt. A titkos ügynök megnézte a hazugságvizsgálóját és igazolta a jövevényt. Majd a titkos ügynökök tovább mentek , s jövevény is tovább ment az utján. Az utján találkozott egy régész csapattal akik igencsak maguk alatt voltak. Jövevény odament hozzájuk s megkérdezte mi a baj. A régész így felelt. Három napig lehet még ezen a területen lenünk de nem találtunk semmit. A jövevény így válaszolt. Tudtok vizereket és hartmanhálot keresni? Az egyik megszólalt. Igen én tudok. Jövevény így szolt Nagyszerű tedd ugyanazt mintha vízeret keresnél csak azzal a külömbségel hogy most falakat keresel , fogdmeg a pácát és szépen mész előre és mondogasd falat keresek falat keresek. A régész elindult a pálcával és egy helyen a pálca kitért. jövevény mondta . Jó nagy szerű és most kérdezzélrá milyen mélyen van a fal és így tovább így kel kincseket kimérni .A pálcáddal rátuc kérdezni mikor építették ás hogy kié volt egy óra alatt több információhoz juthac mint más egész életét régészkedésel foglalkozó ember fogdmeg a történelem könyvet és kérdezrá oldalanként hogy ez a történelmi esemény tényleg így volt igen vagy nem fogsz egy térképet és kimérheted rajta minden titkát nincs titok isten ellőt bármilyen betegségre kilehet keresni a gyógyszerét és a gyógymódját egyszerű pálcával bármilyen teknologia az univerzumban le lehet kérni ha ideje itt van A teknologiákat igen nem válaszokkal is lekérhető csak megkel szokni a logikáját. Pl. mágnesek tulajdonságai vonzó, igen vagy nem. Minden galaxiszis információit meglehet tudni percek alatt tudni kel kérdezni. A világ telis tele van lehetőségekkel és tudással csupán megkel tanulnunk benne élni szeretettel és tisztelettel más fajok és más kultúrák iránt és tisztelni a szabad akaratot melyet a teremtőtől kapott a világ. A jövevény elköszönt régészektől akik mér javában méricskélik a pálcákkal a helyet melyen egymás után fedeznek fel épületeket. A jövevény fojtatja utját a nagy világban. S találkozik egy jóssal aki az út mellet szomorkodik s megszólítja. A jövevény így szol te mért szomorkoc? Az útszélén szomorkodó ember így szol. Jós vagyok s elveszet a kártyáim s nem találom. A jövevény elmosolyodik. S így szol. A jóssáshoz nem kel fizikális kártya mert minden esemény egy magasabb szintről épül le. Rakd ki a kártyát egy magasabb síkon és kérd a föntieket hogy segítsenek a válaszadásban s a válasz értelmezésében majd kezd el. Mutass rá a embere akinek jósolsz hogy a föntieknek egyértelmű legyen s csukd be a szemet s képzeletbe rakd ki magadeléé a kártyákat a kérdések megválaszolása érdekében. S miután magad elüt lác négy lapot előveszed a pálcát ás szépen megkérded a föntieket mi van a kártyákon szépen sorba. Miután a pálcát előveted megkérded az első kártya kis árkánumok közöl való ha igen akkor szépen magadban elkezded sorolni s amelyiknél kileng a pálca ez a kártya van ott s így mész tovább a többi három kártya lap típusának kikeresésében s ha következő kártya nincs a kis árkánumok közt akkor rákérdezel így .A kardok lapjai közt van ha válasz nem akkor mész tovább a kelyhek lapjai közt van ha válasz nem mész tovább Az érmék lapjai közt van ha a válasz igen akkor elkezded sorolni az érmék lapjait s ahol kileng az a kártya van ott s mikor márt mind a négy kártyát ismered akkor tuc válaszolni a kérdésekre vagy meg is kérdezheted a föntiek álláspontját . vagyis kártyáknélkől is tuc jósolni bár ismerned kel a kártyákat hisz anélkül nem tudnád értelmezni. A jövevény elővette a pálcáját ás így szolt Magszerezném kérni a fentieket segítsenek megtalálni az elveszet kártyákat. S a jövevény megkérdezte egy méterenként mérjek a válasz nem tízméterenként mérjek a válasz igen. S jövevény elkezdet számolni 10m 20m 30m s a pálca megmozdult s a jövevény fojtatta 31m 32m 33m s a pálca jobban kimozdult. S jövevény így szolt Na te jós ne szomorkodj a kártyáid itt van a közelbe gyere keressük meg. Mikor megtalálták a kártyákat a jós megköszönte. A jövevény így szolt. Mért csupán nekem köszönöd meg hát nem emlékszel hogy a fentiek segítségét kértem a kereséshez nekikjár a köszönet java én csupán együttkerestem velük. Mert ha csupán én kerestem volna lehet hogy jövő karácsokra se találtam volna meg . tudod jós az ember sikkmindenre képes de ha a fentiekkel egyűt ténykedik a világ segítésében akkor csodákat tud tenni . Bár az embernek van isteni oldala is de csak az atyával harmóniában tud teljes leni. Az embert párkapcsolatban harmóniát talál de isten nel egységben teljességet nyer. Az ember képes jósolni gyógyítani s komonikálni a nagyvilággal s megannyi csodás fajjal de ami az ember a legbüszkébb az istentől kapott szabad akaratra mer maga ismerheti meg a világot s így a felfedezés öröme is az övé lesz ép úgy amikor a kisbaba először kétlábra tud állni. A jövevény elköszönt a jóstól s fojtatta utját. Hamarosan egy faluhoz ért s ott látott egy házat ahol emberek gyülekeztek a jövevény odament. Az emberek tíz ember vitatkozását figyelték akik eltérő válásúak voltak, keresztény, zsidó, muzulmán, Jehova követő, iszlám, Buddhista, ufohivő, görög istenségekben hivő, az egyiptomi istenségekben hivő, a tudomány oltárában hivő. S e tíz ember arról vitázott kinek a vallása az igazi. A jövevény odament közéjük s így szolt a tér közepére mutatva. Ott ál egy angyal akinek a kezében tart valamit az az ember aki megmondja mi az, az ő vallása ál közelebb az igazsághoz. Ere a tíz ember felháborodod hogy ki halott ilyen butaságot. S a jövevény így szolt. Inkább letagadjátok az angyal jelenlétét melyet éreztek mert szíveteket szeretetteljes melengető energiák járják át de mivel nem vagytok nyitottak az igazságra ezért meg se próbáljátok felfogni kérdést mert tudjátok nem tudnátok a választ csak ha istent kérdeznétek meg mi van az angyal kezébe de ti nem tudjátok megkérdezni hisz ahhoz megkellene szólítani és megkéne hallani az istent de mivel kis hitűek vagytok így meg se próbáljátok vagyis senkise szidalmazza a másikat mert egy csónakban eveztek. A jövevény elővette a pálcáját és kérdezte de mielőtt elkezdte a kérdéseket egy négyéves kislány hangosan mosolyogva kiabálta Milyen szép csengője van a néninek. Majd feléje mutatott. Ere a tíz vallásos ember elhallgatott egymásra nézve majd mindenki elindult a dolgára. A jövevény rákérdezet a pálcán keresztül. Az angyalnál csengő volt? A válasz igen. Majd a jövevény meglátott egy távolláb egy agodo orvos aki szomorkodott. Odament a jövevény s így szolt. Mi a gond? Az orvos így válaszolt .Van egy betegem de nem tudok rájönni mi a baja már napok óta. A jövevény így szolt ha gondolja segítek. Majd elmentek a beteghez . A jövevény megkérte álljon a másik oldalra és kérdezzen és jegyzeteljen az orvos úgy tett. A jövevény egyik kezében a pálca s a másik keze a betegen s a kezét szépen a beteg fölött elkezdte a talpától a feje búbjáig átnézte s eközben megérte a föntieket ha a testben elváltozást látnak segítsenek megtalálni. A jövevény kezében kilenget a pálca s kort az orvoshoz szolt tessék kérdezni. Az orvos elkezdte sorolni a lehetséges okokat s a jövevény mindegyiket megkérdezte s amikor megtalálták a baj típusát akkor az orvos följegyezte s a jövevény fojtatta a beteg át vizsgálását s mire elért a beteg feje búbjáig jövevény akkor a dokinál már 141 tüneti elváltozást jegyzetelt. Az orvos a 141 tüneti elváltozásból 5 féle betegségre gyanakodott . S a jövevény rákérdezet a föntieket kérdezve ennek a beteg ember jó helyen fekszik ? A válasz nem. A jövevény odament a beteg fekvőhelyére és elkezdte kimérni a helyet s mire végzet megalapította többszörös vízér keresztezésben fekszik a jövevény kimérte a az egész szobát s talált egy helyet ami jónak mért ki. A jövevény megmondta hova tegyék át az ágyat. A jövevény megkérdezte rendbe hozhatja e az energetikai rendszerét és a csakráít. A beteg megijedt ezeket halva s mondta. Nem kérek belőle. A jövevény tiszteletbe tartotta a beteg szabad akaratét . A jövevény így szolt. Sok spirituális gyógyító tud segíteni de ahhoz neked is akarnod kel gyógyulnia. A jövevény kimérte milyen gyógytea keveréket ihatja a beteg s ennek a tea keveréket megmutatta az orvosnak aki helyeselte s így már elkezdhetett teázni és jó helyre feküdni majd jövevény segítet orvosnak megtanulnia az emberi test pálcával való szenelését de megmondta az orvosnak a pálcával való test szenelése nem pótolja a korházi kivizsgálásra való berendezéseket, ez csupán hasznos iránytő hogy hamarabb megtalálhassuk a baj okát s ha megvan ezt már lehet ellenőrizni megannyi emberi kütyövel. A jövevény odament a beteghez a így szolt. Ha gondolod amikor imádkozol kérhec isteni gyógyításokat vagy angyali gyógyításokat tudod régen az anyák Máriához is imádkoztak hogy mentse meg gyermekét ha lehetséges. Segítség van égen és földön a kérdés az elakarsz e indulni a gyógyulás utján? A jövevény megköszönte hogy ittlététet s elköszönt a orvostól is majd tovább ment s ahogy ment a mezön hirtelen egy hatalmas korong űrhajó jelent meg fölötte s leszállt belőle az a lény akin segítet és így szolt emberi hangon gyere élj közötök szívesen látunk. A jövevény elfogatta a meghívást s a lény egy hatalmas városba vitte a jövevényt rengetek faj otthona az univerzum miden zugából ott voltak s kapott tülök egy őnfenttarto intelligens lebegő kabint. Jövevény elkezdet ismerkedni a kabin mesterséges intelligenciájával. A jövevény megkérte a kabint meséljen ennek a világ történelméről hogy mimindennen mentek keresztül hogy végül ilyen társadalomjőt létre dióhéjban. Miután meghallgatta a kabinja történelmi eseményeit elkezdte megismerni a város forgatagát. Néhány óra múlva feltette saját belső ön magának. Akarok én itt élni ezekkel a lényekkel? A válasz nem. A jövevény elmosolyodott, s elment megkeresni a barátságos lényt aki ide hozta. A jövevény nem találta meg a 18 milliárd lakosú városban megkérdezet egy járókelőt majd a egy másikat s egy váratlan pillanatban egy 4 méteres nő odalépet a jövevényhez s így szolt én haza viszlek ha megmondod milyért akarsz hazameni. A jövevény így szolt. Itt nincsenek kihívások feladatok vagy valakik akiken segíthetnék még egy szem por se úgy érzem magam itt mint egy potyautas egy luxus hajon aki tudja nem oda tartozik. A 4méter magas nő megérintette jövevény vállát s jövevény ájultan eset össze. Később jövevény eszmélethez tért s a földön találta magát s felállt és mosolygott s így kiáltott Végre ismét itthon. Mostantól kezdve jövevény örömmel jár kel a nagyvilágba mert tudja sose fog unatkozni és rengeteg embernek tud segíteni és tanítani és innentől hasznosan telhetnek napjai a mindenségben.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!